Biuro projektowe i obsługi inwestycji budownictwa "W.J. Jurasz"

O firmie

Biuro Projektowe I Obsługi Inwestycji Budownictwa „W. J. Jurasz" Sp. j.

Biuro Projektowe powstało w czerwcu 1991 r. i funkcjonuje w branży projektowej nieprzerwanie do dzisiaj.
Od ponad 20 lat zajmujemy się obsługą inwestycji budowlanych w zakresie projektowania, nadzorowania i zastępstwa inwestycyjnego.
Firma działa w oparciu o uregulowania kodeksu handlowego jako spółka jawna, którą reprezentują współwłaściciele – Wojciech i Jerzy Jurasz.

Potencjał produkcyjny

Biuro zatrudnia około 20-30 osób na podstawie umów o pracę i umów cywilno-prawnych – projektantów w branżach: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, teletechniczne, drogi. Wielkość zatrudnienia jest dostosowywana do aktualnych potrzeb produkcyjnych. Kadrę stanowią w dużej mierze projektanci z wieloletnim stażem i uprawnieniami projektowymi.
Firma pracuje na nowoczesnym sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym. Dzięki temu prezentacja lub wymiana plików w formie elektronicznej jest zapewniona na każdym etapie powstawania projektu.

Zakres działalności i rodzaj usług

 • Biuro Projektowe „W.J. Jurasz" działa na terenie Polski, w szczególności Polski południowo-wschodniej.
 • Zrealizowaliśmy szereg projektów i inwestycji dla podmiotów zagranicznych.
 • Biuro Projektowe świadczy usługi w zakresie:
  • Założenia i koncepcje dla inwestycji budowlanych
  • Projektowanie urbanistyczne
  • Programy funkcjonalno-użytkowe
  • Projektowanie architektoniczno-budowlane dla:
   • Budownictwa ogólnego: budynki biurowo-administracyjne, mieszkalne i hotele, handlowe, oświatowe i szkoleniowe, sakralne, sportowe i inne.
   • Budownictwa przemysłowego: hale produkcyjne i magazynowe, budynki biurowo-socjalne i techniczne, kompleksowo zakłady pracy.
  • Opracowanie dokumentacji przetargowej: przedmiary, kosztorysy, specyfikacje, zapytania ofertowe.
  • Obsługa inwestycyjna inwestycji budowlanych: nadzór autorski, nadzór inwestorski, odbiory, inwestor zastępczy
  • Doradztwo techniczne.

Opracowujemy dokumentacje projektowe w języku angielskim.

Mamy za sobą szereg wykonanych obiektów i ich zespołów będących reklamą naszej firmy i świadczących o naszej marce.